Thursday 5 July 2018

நடிகர் தனுஷ் அவர்களின் அதிகாரபூர்வமான அறிக்கை

அகில இந்திய தனுஷ் ரசிகர் மன்றத்தின் புதிய தலைவர் மற்றும் ,செயலாளர் பெயர்களை அதிகாரபூர்வமாக நடிகர் தனுஷ் அறிவித்துள்ளார்.


அகில இந்திய தனுஷ் ரசிகர் மன்ற தலைவர் - சுப்ரமணிய சிவா
அகில இந்திய தனுஷ் ரசிகர் மன்ற செயலாளர் - B .ராஜா

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...